Uzm. Dr. Seha AKDUMAN

Gögüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Uzmanı

Eğitimler:

Yıl
2013-2014 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Yan Dal Eğitimi
2007-2012 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
2001-2007 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ödüller:

2012 Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. Şeref Zileli Yılın Başarılı Asistanı Ödülü
13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Uyku Laboratuvarına Başvuran Hastalarda, Horlama ile Kalp Hızı Değişkenliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Araştırma Sunu Üçüncülük Ödülü

Yayınlar:

• 7. TNM Evrelemesinden Akciğer Kanserinde 8.'e (Derleme), Deniz Köksal MD, Seha Akduman MD, Tuberk Toraks 2014; 62 (1): 79-84.

• ALO 171 Quitline, Dorina Rama Esendagli, Özge Öztürk, Derya Ersel, Seha Akduman, Deniz Köksal ve Salih Emri tarafından sevk edilen hastalarla kayıtlı sigara bırakma kliniğinin kısa dönem sonuçları, Makale: 2014 yılında Avrupa Solunum Dergisi 44 (Ek) 58)

• Tuzköy'de Yaşayan Yetişkinler Arasında 6 Yıllık Bir Süre İçinde Erionite Bağlı Pleuro-Pulmoner Değişikliklerin Tanımlanmasında X-Işınlarının Tahmini Değeri

Salih Emri, M.D., Seha Akduman, M.D. Hacettepe University Medical Faculty, Department of Chest Diseases, Ankara, Turkey , The 11th International Conference of the Mesothelioma Interest Group, Boston, USA

• Pulmoner Embolide; Fibrin Yük, İnflamatuar Süreç, Kardiyak Fonksiyonlar ve Sağ Kalım Seha Akduman1, Doç.Dr. Ahmet U Demir1, Prof.Dr.Lütfi Çöplü1 TTD 15. Yıllık Kongre

• Nadir Bir Kistik Bronsektazi Olgusu: Çoklu Organ Tutulumu ile Seyreden Lignöz Konjuktivit (Odunsu Konjuktivit) Seha Akduman, Selen Bilekli, Özge Öztürk,, Salih Emri TTD 15. Yıllık Kongre

• Cerrahi Öncesi Karboplatin ve Pemetrekset Tedavisine Tam Yanıt Veren Malign Plevral Mezotelyoma Olgusu, Seha Akduman1, Selen Bilekli1 , Özge Öztürk1,,Prof.Dr. Leyla Memiş2 Prof.Dr.Sedat Demircan 2 Prof.Dr.Ayten Kyı Cangır 3 Doç.Dr.Salih Emri 1 TTD 15. Yıllık Kongre

• Panhypopituitarism as first manisfestation of lung cancer Asena Gökçay Canpolat, Seha Akduman, Lütfi Çöplü, TTD 15. Yıllık Kongre

• 35 Yaşında Erkekte Nazal Septoplasti Operasyonu Sonrası Gelişen Kronik Öksürük 35 Year Old Male With a Chronic Cough After Nasal Septoplasty Surgery Selen Bilekli, Seha Akduman, Özge Öztürk, Ahmet Uğur Demir, Macit Arıyürek, Lütfi Çöplü TTD 15. Yıllık Kongre

• Pnömokonyoz Tanısında PET-BT Kullanımı, Diagnostic Value of PET-CT at Pneumoconiosis, Selen Bilekli, Seha Akduman, Özge Öztürk, Begüm Ergan Arsava, Ahmet Uğur Demir, Lütfi Çöplü TTD 15. Yıllık Kongre

• Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Olgularında Medikal tedavi ve Endarterektominin Klinik İzlemi

Özge Öztürk1, Seha Akduman1, Selen Bilekli1, Ali Akdoğan2, Ahmet Uğur Demir1, Rıza Doğan3, Lütfi Çöplü1 TTD 15. Yıllık Kongre

• Lignöz Konjonktivitte Akciğer Tutulumu: Kistik Fibrozisi Taklit Eden Sakküler Bronşiektaziler Nurgül Orhan Metin, Yavuz Metin, Seha Akduman, Salih Emri, Macit Arıyürek, 32. Ulusal Radyoloji Kongresi-E-Poster

• Tip 2 Diabetes Mellitustan Orak Hücreli Anemi Tanısına: Olgu Sunumu
Ali Alkan, Güliz Zengin, Seha Akduman, Pamir Çerçi, 8. İç Hastalıları Kış Kongresi 2012 • Geriatrik Hastada Nadir Bir Ateş Nedeni: Subakut Tiroidit

Ali Alkan1, Asena Gökçay Canpolat1, Aslı Karaosmanmemet2, Güliz Zengin1, Duygu İlke Çıkman1, Öznur Aydın1 Seha Akduman3, 5. Akademik Geriatri Kongresi 2012