blog

PNÖMONİ HASTALIĞI

Pnömoni, halk arasında zatürre olarak da bilinen akciğer iltihaplanmasıdır. Akciğerlerimiz, kalp beyin gibi hayati önemi olan oganlarımıza ve tüm hücrelerimize gerekli olan oksijeni sağlar.

Pnömonide gaz değişiminin gerçekleştiği alanlarda iltihap nedeni ile gaz alış verişi bozulur. İltihap, çoğunlukla bakteri, virüs, mantar ve çeşitli mikroorganizmalara bağlı gelişir. Nadiren toksik gazlar, ilaçlar ve radyoterapi de pnömoniye neden olabilir. Hastalık, mikroorganizmaların bulaşı veya hastanın ağız, mide veya üst solunum yollarında mikroorganizmaların aspirasyonu rol oynamaktadır. Enfeksiyon gelişmesindeki en önemli basamak hastanın bağışıklık sistemindeki zayıflamadır.

KOAH, astım ve diyabet gibi immün sistemi baskılanmış kişilerde, pnömoni sıklığı ve ciddiyeti artmaktadır. Amerika'da tüm ölüm nedenleri arasında 6. sırada, enfeksiyona bağlı ölümler arasında 1. sırada yer almaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ölüm oranlarının %60'a kadar yükseldiği görülmektedir.

Belirtileri ve Klinik Tablo Tıbbi öykü, fizik muayene, akciğerin radyolojik görüntülemesi ve kan tetkikleri ile konulur. Öksürük, balgam, ateş, kanlı balgam, bilinç bulanıklığı, genel durum bozukluğu, göğüs ağrısı, enfeksiyonun lokalizasyonuna göre karın ağrısı ve enfeksiyon parametrelerinde artış görülebilmektedir. Bu bulguların varlığında tanı konulur. Pnömoni düşünülen hastalarda balgam kültürü, gereklilik halinde bronkoskopi ile alt solunum yolunun görülerek örnek alınması ve sekresyonların temizlenmesi sağlanır.

Kaynak: Kılınç, 2008.

Toplumda gelişen pnömoni olgularında hastaların %95ila %100 oranında CRP değeri 5 mg/dL üzerindedir. Bakteriyel pnömonide ise CRP değeri daha yüksek olup, 10 mg/dL üzerindedir. Bu sınır (10 mg/dL) KOAH ile pnömoni atak ayrımını sağlamaktadır (Özlü, 2018).

Tedavi Yöntemleri

Saptanan mikroorganizmaya veya hastanın risk faktörleri değerlendirilerek olası mikroorganizmaya yönelik antibiyoterapi başlanır. Risk skorlamasına göre ayaktan veya yatırılarak tedavi ve takibine karar verilir. Oksijen düşüklüğü veya solunum sıkıntısı olan hastalarda oksijen tedavisi ve mekanik ventilasyon ile oksijenizasyon sağlanır. Kronik akciğer ve kalp hastalığı, diyabet, böbrek yetersizliği, kanser gibi bağışıklığı zayıflatan risk faktörleri bulunan hastalarda pnömonkok ve influenza (grip) aşıları uygulanmalıdır. Sigara kullanan kişilerde sigaranın bırakılması ve kronik hastalıkların kontrol altında tutulması da pnömoni riskini azaltmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar Kılınç, Ö. (2008). “Pnömoniler”. Türk Toraks Derneği.
Özlü T. (2018). “Toplum Kökenli Pnömoniler: Tanı Tedavi ve Korunma”. http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/mesleki-kurslar-2-pp...