COVID-19 enfeksiyonunun enerjik ve aşırı maliyetleri

Viral enfeksiyonlar, hastaların metabolizmasını ele geçirir ve ilgi alanlarını optimize etmek için hücresel enerji ve ekserjinin ve materyal rezervinin yaşam süreçlerine tahsis edilmesini yönetmeye başlar.

Pnömoni

Diagnostic value of urea, creatinine and blood parameters in patients with pneumonia diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease [version 1 peer review: 2 approved with reservations],

PALYATİF BAKIM

İleri Dönem KOAH Hastalarında Algılanan Sosyal Destek ölçeğinin Palyatif Bakım Üzerindeki Etkileri Seha Akduman1, Ebru Tarıkçı Kılıç1 1Yeditetepe Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Koşuyolu, İstanbul 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eah, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, İstanbul

International Journal of Innovative Research in Medical Science (IJIRMS)
www.ijirms.in 542
27. Gan WQ, FitzGerald JM, Carlsten C, Sadatsafavi M, Brauer M. Associations of ambient air pollution with chronic obstructive pulmonary disease hospitalization
and mortality. Am J Respir Crit Care Med. 2013;187(7):721-727.